ISOS logo
en

Manuscripts


MS B 7
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
B 7
EOGHAIRSGIATH AN AIFRINN

17ú haois. Páipéar. 12.1" × 7.6." 88 lch le duilleog ceangail i dtosach agus stiall de dhuilleog le feiscint sa cheangal laistiar. Níl aon téacs ar lch 45 agus tá préamhacha duilleoige idir é sin agus lch …


MS B 8
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
B 8
DÁN DÍREACH : TADHG DALL
LEABHRÁN AN DUBHALTHIGH

18ú haois. Páipéar. 12.4" × 8." 265 lch ríofa agus uimhrithe go cóir, agus 4 dhuilleog gan áireamh chun tosaigh. Bhí ó lch 100 amach ríofa leis féin ar dtús, ach cealaíodh an ríomh …


MS C 4
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
C 4
LEIGHEAS

17ú haois. Páipéar. c. 7" × 4". 10 nduilleog scáinte atá leasaithe le cabhair páipéir thrédhearcaigh. Bíodh, ná fuil leanúnach ar fad, de ls. Tá rian d'uimhriú duilleog (déanach ?)—8 (ar lch 11), 9 (13), 10 (15), 11 (17). Ní fios …


MS C 8
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
3 A 8
C 8
ÁBHAR LEIGHIS

Faoin aon chlúid dubh bogleathair tá anseo ls (a), agus (b) blodhanna de dhá leabhar clóbhuailte. Tá seanchlúdach na lse fós léi laistiar idir í agus na leabhair. Tá lgh ceangail roimh na leabhair agus iad …


MS C 22
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
C 22
LS LE hAMHLAOIMH Ó SUILLEABHÁIN

19ú haois. Páipéar. 7.4" × 6.1." 86 lch, ríofa 3-88, mar go bhfuil duilleog gearrtha chun siúil ón tosach. Tá scríbhneoireacht ar chul an chlúdaigh. Amhlaoibh Ó Súilleabháin a scríobh an t-iomlán agus tá dáta …


MS C 37
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
3 B 6
CATH MAIGHE MUCRAIMHE

18ú haois. Páipéar. (a) 54 lch, 8" × 6" ; (b) 44 lch, 7.7" × 6"; (c) 4 lch, 7.7" × 6." Níl colafan ná dáta ar aon chuid den leabhar, ach is cinnte ón bpeannaireacht guarb é Aindrias …


MS C 40
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
3 B 9
AMHRÁIN – FOGHARSCRÍBHINN

18ú haois. Páipéar ; formhór na lch 7.7" × 6.2." 80 lch, uimhrithe anois 1-78, ach 34, 35 bis. Téann sí seo le C 5(a) agus C 38(a), C 49, C 73 (j). Tá a lán …


MS C 41
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
3 B 10
SENANIANA

18ú haois. Páipéar. Lgh deisithe : 7.9" × 6." (a) 1-100 lch + (b) 4 lch gan uimhriú + [47]-70 ; seanuimhriú inléite ar na lgh 49-70. Aindrias Mac Cruitín a scríobh (a) go cinnte, agus (b) is ródhócha ón. bpeannaireacht (agus …


MS C 88
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
C 88
FILÍOCHT SEANCHAIS AGUS CRÁBHAIDH
LS EOGHAIN UÍ CHAOIMH

18ú haois. Páipéar, 11.4" × 7.3". 18(fo. i-ix)+212 lch, le lgh bhána ar cúl, agus lgh cheangail chun tosaigh agus laistiar. Bhí na duilleoga tosaigh (i-ix) gan uimhriú go dtí …


MS C 97
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
C 97
DÁNTA DIAGA

16ú haois. Tá 7 duilleog páipéir anseo. Gabhann dd. 1, 3, le chéile. Bainid seo leis an ls RIA 24 P 15. Lean. 3r° lch 130 ansiúd (cf. RIA Cat. lch 1182). Dá réir sin is é Corc Ú …


MS C 98
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
C 98

Faoi theannta de dhá stiall de chairtchlár, agus C 98 lasmuigh ar cheann acu, tá dhá fhillteán anseo, (a) agus (b), ina bhfuil iarlais lse.

(a)

SEANSTAIR NA RÓIMHE AGUS AN MHEÁNOIRTHIR

17ú-18ú haois (?). Páipéar. 11.5" x 7.5"; 34 …


MS C 110 (bindings)
MS C 110 (bindings)

MS C 110 (order of binding)

MS C 110 (correct order)

Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
C 110
ÁBHAR LEIGHIS

15ú haois. Pár. 32 lch. Ní ls atá anseo ach bailiúchán de dhuilleoga páir. Táid faoi chlúdach teann dubh leathair. "MS" in órlitreacha lasmuigh …


MS C 112 (d)
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
C 112 (d)
CLEITÍ GÉ

Ocht lch fichead (12" × 7.8") uimhrithe 1-28 le peann luaidhe dearg. Na duilleoga gan cheangal, ach iad go léir ach dhá cheann ina gcúplaí. Ón 17ú haois iad. Tuileagna Ó Maolchonaire a scríobh iad in Oxford (cf …


MS M 58
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
M 58
LS PHIARAIS MHIC GEARAILT
FILÍOCHT

18ú haois. Páipéar. 7¾" × 6½". 110 lch (ríofa 1-112, ach 31-2 caillte)+4 lch de ls i dtosach, le lgh bhána ceangail i dtosach agus i ndeireadh an leabhair. Tá dhá ls le chéile anseo. Ceangailte …


MS M 84
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
4 A 10
DÁNTA DIADHA

18ú haois. Páipéar. 6.4" × 4". [iv]+268+2 (.i. 124a, 125a, l.d.) lch, le lgh bhána ceangail curtha lasmuigh den ls féin. Tá roinnt lch bán inti féin (102, 176, 234; cf. thíos do phaistí bána …


MS M 85
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
M 85
[ceangailte le M 86]
LS DHONNCHADHA RÚA MHIC CONMARA

18ú haois. Páipéar. 5.8" × 3.5". 168 lch. Seo lámhscríbhinn bheag a bhfuil lgh caillte óna tosach (13) agus óna deireadh (ní fios cé méid). Tá duilleog caillte óna lár istigh …


MS M 86
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
4 A 11
FILÍOCHT
LS LE AODH BUÍ MAC CRUITÍN

Faoin aon cheangal amháin anseo tá "dhá ls" de réir an liosta oifigiúil agus de réir an Catalogue of Irish MSS. lámhscríofa. Tá cuntas tabhartha cheana ar M 85, atá ar chúl an …


MS M 95
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
M 95
FILÍOCHT: ÁBHAR SPIORADÁLTA

18ú haois. Páipéar. VIII+360 lch le dhá dhuilleog bhána ceangail ina tosach agus ina deireadh. Ríomhaigh Seán Ó Murchadha na Ráithíneach na duilleoga a bhreac sé féin ar dheis amuigh (1-166); agus an Builléadach na lgh a …


MS M 103
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
M 103
FILÍOCHT : TROMDHÁMH GUAIRE
TÁIN BÓ CUAILNGE : EACHTRAÍ

18ú haois. Páipéar. 12" × 7.2." 248 lch (uimhrithe 3-250) le lgh bhána ceangail i dtosach agus i ndeireadh. D'uimhrigh an scríobhaí an ls ina dá cuid 1-46, ansin 1-204 ; uimhríodh go leanúnach í …


MS M 107
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
M 107
IOMARBHÁIDH NA BHFILEADH
DUANAIRE UÍ BHRIAIN

18ú haois. Páipéar, 7.6" × 6.1", xiv + 263 lch (uimhrithe 1-263, ach dearmad san áireamh—43 bis ; 50 tar éis 48). Tá lgh 85-6, 88i., 87i. gearrtha chun siúil. Tá duilleog ceangail …


MS R 68
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
R 68
FORUS FEASA

17ú agus 19ú haois. Páipéar. 7.2" × 6". [iv] + 365 + 13 (dearmaid san uimhriú) lch le duilleoga bána ceangail i dtosach agus i ndeireadh. Tá uimhriú ón bpríomhscríobhaí ó 15 go 100 ; uimhriú ón dara scríobhaí ó 101 go …


MS M 109
Catalogue of Irish Manuscripts in Maynooth University
M 109
4 B 12
DEABHÓIDÍ : SEANMÓIRÍ
TEAGASC CRÍOSTAIDHE

18ú haois. Páipéar. 6.3" x 4.1.” ii + 330 lch, agus Igh bhána ceangail i dtosach agus i ndeireadh. Uimhriú leanúnach déanach ar an leabhar uile. Ón gclár lámhscríofa i, is léir go …