BAILIÚCHÁIN

LEABHARLANN NÁISIÚNTA na hÉIREANN
CHATSWORTH LEABHARLANN NÀISEANTA na H-ALBA
TEACH CLUAIN MHALAIS OLLSCOIL na hÉIREANN, GAILLIMH
COLÁISTE na RINNE OLLSCOIL na hÉIREANN, MAIGH NUAD
OLLSCOIL CHATHAIR BHAILE ÁTHA CLIATH SEILBH PHRÍOMHÁIDEACH
TEACH FARMLEIGH ACADAMH RÍOGA na hÉIREANN
CARTLANN na nÍOSÁNACH ÉIREANNACH SCOIL an LÉINN CHEILTIGH
ÓSTAÍ an RÍ COLÁISTE na TRÍONÓIDE
LEABHARLANN an ARDEASPAIG MARSH COLÁISTE na hOLLSCOILE, CORCAIGH
MAINISTIR CHNOC MHELLERÍ AN COLÁISTE OLLSCOILE, BAILE ÁTHA CLIATH