ISOS logo
ga

Coláiste na Rinne

Lámhscríbhinní


LS 1
LS 1
MEASCRA

Lámhscríbhinn chumaisc. 19ú haois (LS b lgh 61–70 gan dáta ná comhartha uisce). Páipéar. Lgh 400, fara lch ceangail amháin de pháipéar trom ag an tosach agus ceann eile, den pháipéar céanna, ag an deireadh. Ceithre lámhscríbhinn ar leith ceangailte le chéile in aon leabhar amháin …


LS 2
LS 2
MEASCRA

Lámhscríbhinn chumaisc. 19ú haois. Páipéar. Lgh ii + 360, fara lch ceangail amháin de pháipéar trom ag an tosach agus ceann eile, den pháipéar céanna, ag an deireadh. Dhá lámhscríbhinn ar leith (b agus c) in aon leabhar amháin atá ann maille le dhá bhileog – ceann amháin i …


LS 3

LS 4
LS 4
FORAS FEASA AR ÉIRINN: NÓTAÍ

19ú haois. Páipéar. 33 × 21 cm (ach [134i]–[134ii], 23 × 19 cm; [119a]–[120a], 10 × 10 cm). Lgh ii + 362, fara dhá lch ceangail ag an tosach agus dhá cheann eile ag an deireadh. An lámhscríbhinn i ndá chuid le lgh bhána idir …


LS 5
LS 5
FORAS FEASA AR ÉIRINN: AN DÍONBHROLLACH AGUS AN CHÉAD LEABHAR

19ú haois. Páipéar. 33 × 21 cm (ach 191–[192], 20.5 × 21 cm, bun na bileoige sin gearrtha amach is cosúil). Lgh iv + 196, fara dhá lch ceangail ag an tosach agus dhá cheann eile ag an deireadh …


LS 6
LS 6
MEASCRA

19ú haois. Páipéar. 19 × 15 cm. Lgh 52. Uimhrithe (le peann luaidhe déanach) ar gach recto, 1–51. Gan ainm scríobhaí ná ainm loig; dealraíonn sé, áfach, go bhfuil dhá láimh éagsúil le feiscint sa lámhscríbhinn seo: (1) lgh 1–11; (2) lgh [12]–51. Gan dáta …