ISOS logo
ga

Cóipcheart

Is leo siúd a luaitear ag bun gach íomhá cóipcheart na n-íomhánna sin agus Irish Script on Screen. Leo cearta sealúchais intleachtúil de gach aon tsórt orthu chomh maith. Níl sé ceadaithe leas a bhaint as na híomhánna ach i gcomhair staidéir phríomháidigh amháin, agus níl sé ceadaithe iad a chóipeáil trí aon mheán ná in aon fhoirm — bíodh sin leictreonach nó i modh éigin eile — gan cead a fháil ar dtús uatha sin gur leo an cóipcheart.

Is le Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath an cóipcheart agus na cearta sealúchais intleachtúil go léir ar an téacs. Leas ar bith a bhaintear as an téacs ba cheart é a admháil agus a chur in iúl go cuí.