ISOS logo
en

MS 23 M 27

Catalogue of Irish Manuscripts in Royal Irish Academy

17

23 M 27

Miscellaneous.

For description see 23 M 25.

p.

247. CEISNEAMH INGHINE GHUIL. Beg. Rígh fírean formdhlightheach sáorbhreathach saidhbhir sochineoil saoruasal soilbhir saoirbhéasach . . .

267 m. [Maghnus Ó Domhnaill]. Dar liom as galar an gradh. 3 qq.

267 i. anon. Truagh sin, a chinn mo chroidhe. 19 qq.

269. anon. Iomdha éagnach ag Éirinn. 21 qq.

270. As damhna cneadh an bhreath so ar Éirinn uill, 1 st.