ISOS logo
en

MS C iv 1 (c)

Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy

540

153 r ° (damaged). Conaire Óg Úa Maolchonaire. Beandacht uaimse go hAilín, 25 qq. + 7 qq. (Inghean Chatoil Chrucahan Aoi). The series of poems, beginning here is quite distinct from the Maguire collection.

153 v °. A bhean sheinghlic lé leccthor gac sdair chaoin chrúaidh, 1st. A postscript to the preceding poem.

154 r °. Beag [ ]. Acephalous here, first line reading As iad riamh as romhó mil; 18 qq. remain.

154 v ° m. Ni hinmhe amháin meallas rath, 33 qq. (26 qq. of which stand on ff. 155 v°, 155 r°, which are to be read in this order, as fo. 155 has been bound in wrongly). Incomplete (see end of poem, fo. 155R° i)

156 . Tainig an Cróibhdearg go Cruachain, 34 qq.

157 v °. Muiris Mac Torna Aoi Maoilconaire. Ni mhairionn d'Eirinn acht Aodh, 38 qq.

159 r °. Inghean Ui Ruairc an rúin dil, 3qq. Postscript to the foregoing poem. Addressed to the wife of Aodh [Ó Conchobair].

159 v °. blank, save for 6 11. of foregoing text.

160 r °. Goffraidh Mac an Bhaird. Crobhaing achtair aicme Néill, 39 qq. + 5 qq. (Maoitear ar Mairgréig Clifert). On Uilliam Ua Maoilmhuaidh and his wife, Mairgrég.

161 v ° i. idem . Fada is inleanta lorg Uilliam, 6 qq. + 4 qq.

162 r ° m. idem. Leanom síaranna Síol Néill, 19 qq. + 4 qq. (Maigrég Clifert croidhe fíal).

163 r ° m. idem. Críóch gach neithe dol re nádúir, 14 qq.

163 v °. idem. Soirbhidh, a Chriosd, don Chalbhach, 11 qq.

164 r ° m. idem. Dlightear díom cuimhne an Chalbhaigh, 18 qq. To the son of Margaret clifford. This poem is regarded by the transcriber as part of the foregoing.

165 r °. Tomás Ó Huiginn. Ní taidhbhsi gan toirt an rath, 36 qq.

166 r ° i. Maolmuire Ó Huiginn. Deacair gan oirbheart iondradh na huaisleachta, 18 qq. + 3 qq. (Na dearmuid misi , a mhathair an duileamhoin). In praise of Uilliam Ua Maoilmhuaidh.

167 v ° m. Goffraidh Mac an Bhaird. Do réir gach croinn tig a thoradh, 22 qq. On the same.

168 v ° m. Muiris mac Br[iain] Óig Uí Maoilchonaire. Dodhén seanchas ar fhuil Fhíachaidh, 36 qq. + 5 qq. (Bhíaidh na chédghlún oirrdhearc áirimh).

170 v °. blank.

171 r °. Coill athfhais [ ]. Acephalous here, beg. Tárla d'Fionn a aithgin soin; 12 qq. remain.

171 r ° i. Inghean Bhasga na mbas mbog, 4 qq. Postscript to preceding poem.

171 v °. Tomás mac Briain Dorca I Uiginn. Gabh mo shuirghe, a Úa Emuinn, 29 qq.

172 r ° i. Fearghal Óg Ó Huiginn. Táirnig aoibhnios Shiol (corr. to Clann) cColla, 61 qq.

174 r °. Muiris mac Briain Óig I Mhaolchonaire. Roinnfiod cách ré cléir Banbha, 32 qq. + 3 qq. (Fuair sé mar gach sén oile).

175 r °. Maoileachloinn Ó Huiginn. Cía ghabhas ré gúais Chonnacht, 41 qq. + 3 qq. (Fiú a cabhair a congnamh dho).

176 r ° m. Tomás Ó Huiginn. Créchd gan leighios lot Crúachan, 35 qq. The concluding quatrain gives the date 1643. The scribe used author's autograph here (see fo. 176 v° i).

177 r °. Maoileachloinn Ó Huiginn. Bean dá chumhadh Crúacha Aoi, 46 qq. + 4 qq. (Anasdás Bhasg aifeil bhúidh).

178 r ° m. idem. Atá Día ag díon an mhóintigh, 32 qq. + 5 qq. (Cuir do dhóigh a nDía neamhdha). Followed by a scribal note stating that this poem was composed at Cell Dubháin in 1651.

179 r ° i. Fearghal Óg mhac Briain Dorcha I Uiginn. Iad féin mhóras Clann Cholla, 46 qq. At the end is a scribal note : “Do réir úghdair an dána féin do sgríobhas sin.”

180 v ° m. Maoileachloinn O Huiginn o Chill Lugain. Seabhaic d'airrghibh aicme Dubhghaill, 24 qq.

181 v °. Here occur in different ink the thirteen concluding quatrains of poem beg. fo. 182 r°.

182 r °. Maolmuire mac Eoghain Uí Uiginn. Mathair na horchra an éicsi, 25 qq. (13 qq. stand on fo. 181 v°). date of Muiris Ó Maolchonaire's death is given in the last quatrain but one as 1645.

182 v °. Tadhg Dall [Ó Huiginn]. Daoine saora Síol cColla, 37 qq. Incomplete. Cf. fo. 139 r° of this MS.

184 r °. [Mór aníu ag cách ó Chathal.] Acephalous here, first line reading Da gcluineadh dobhéra beadhg, 21 qq. + 4 qq. (D'inghín Uilliam I Maoilmhuaidh). The opening qq. of the poem, which contains 38 qq. + 4 qq., will be found on fo. 205 r° i. This fo. Should stand after fo. 205.

185 r °. Goffraidh Mac an Bhaird. Crobhaing ochtair aicme Néill, 31 qq. Cf. fo. 160 r° of this MS.

186 r °. Muiris mac Briain Óig Uí Mhaolchonaire. Roinnfiod cách ré cléir Banbha, 32 qq. + 3 qq. (Fuair se mar gach sén oile). Cf. fo. 160 r° of this MS.

187 . Maoileachluinn Ó Huiginn. Cia ghabhas re gúais Connacht, 41 qq. + 3 qq. (Fiú a cabhair a congnamh dhó). Cf. fo. 175 r° of this MS.

188 m. Feargal mac Briain Dorca Uí Huiginn. Iad féin mhóras Clann Colla, 46 qq. Cf. fo. 179 r° of this MS.

189 v °, 1. 7. Tomás O Huiginn. Crécht gan leighios lot Cruachan, 35 qq. (last quatrain giving the date 1645). Cf. fo. 176 r° of this MS.

190 v ° m. Maoileachlainn O Huiginn. Bean da cumhadh Cruacha Aoi, 46 qq. + 4 stt. (Anasdas Bhaisg afeil bhuidhe). Cf. fo. 177 r° of this MS.

192 r ° m. idem. Ata Dia ag díon an mhóintigh, 31 qq. + 4 qq. (Cuir do doigh i nDia neamhdha). Cf. fo. 178 r° of this MS.

193 r ° i. Peadur Ua Maoilconaire. Leanfad go grinn Clann Colla, 29 qq. + 5 qq. (Leanfad mar as dual dhamh).

194 r ° i. idem. Fech, a Chríost, ar chois Lucais, 20 qq. + 2 qq. (Inghean Tomáis fial a fos). But catchword at end (p. 195) is Fóir, a Chríost.

195 r ° m. idem. Tháinic árdchrann oirbheartach. 23 qq.

195 v ° i. idem. Dia bhar acoimhdhe, a Alasdair, 20 qq.

196 (earlier foliation 15) r° i. D'ísligh Éire i nÁth Cliath, 47 qq. The penultimate quatrain mentions the date 1698.

197 v ° i. idem. Do thuit Chlann Cholla san Spáinn, 52 qq. Penultimate quatrain gives a date 1697.

199 r ° i. idem. Fuar an teinioch prímhchéile. 27 qq.

200 r ° m. idem. Fírdíol fáilte an fhlaithfear so, 25 qq. In praise of Riobard Clifford.

201 . Maoileachluinn Ó Huiginn o Chill Lughain. Seabhaic d'airrghibh aicme Dubhghaill, 24 qq. Cf. fo. 180 v° of this MS.

201 v °. Conaire Óg Ua Maoilchonaire. Beannacht uaine go hAilín, 25 qq. + 7 qq. (Inghean Chathail Cruachain Aoi). Cf. fo. 153 r° of this MS.

202 v ° i. A bhean shéimhglic le légthar gach stair chaoin chruaidh, 1 st. Belongs as postscript to the foregoing poem. Cf. fo. 153 v° of this MS.

203 . Muiris mac Tórna Aoi Maoilconaire. Ní mhairionn dÉirinn acht Aodh, 38 qq. (Ingean Uí Ruairc an ruinn dil). Cf. fo. 157 v° of this MS.

204 r ° i. Maoileachluinn Ó Huiginn. Misneach mhaith, a mhic Aodha, 31 qq. + 3 qq. (Meisneach, a Thaidhg, do threabh na cuing).

205 r ° i. Gafraidh Mac an Bháird. Mór aniu ag cách o Chathal, 17 qq. The closing 21 quatrains of this poem containing 38 qq. in all) will be found on fo. 184 which should follow here.