ISOS logo
en

MS 9

Catalogue of Irish Manuscripts in Mount Melleray Abbey Co. Waterford

[p. 84]

APPENDIX

Two manuscripts formerly in Mount Melleray but now missing; see Introduction, p. 1. Description based on NLI microfilm pos. 4691.

MS 9

SEARC-LEANMHAIN CHRÍOST

19th cent. Paper. 17 × 10 cm. Pp. 430, scribal pagination (skipping 172, repeating 212). Scribe: Riosdard Paor (Ri(o)card Paor), ‘Port(-)lurga(adh)’, 1851-2 (pp. [1], 92, 144, 336, 412).

Bound in boards. Collation uncertain. Ruled; 21-4 lines; catchwords; running titles. Minor stains pp. 99, 105, 118, 119, 138, 281.

Notes and jottings: (a) 105, outer margin, transversely. ‘P P Pope Pious [sic].’ (b) 105, lower margin, inverted. ‘redeemer of.’ (c) 106, lower margin, inverted. ‘red.’

p.

[1]. Title-page. ‘Searc-leanmhain Chríost . / a gceithre leabhraibh / le / Tomas a Cempis. / Aisdrighthe ua'n Laidion mbunúdhasach agus cómheasta go dúthrachdach leis na mac- leabhraibh is fearr teisd agus is áirde céim a bhFraincis agus a Sags-bhéarla. / leis an Athar Dómhnald Ó Súilliobhain. / a bPort-lurga. / Sgríobhtha / le Riosdard Paor, / 1852.’

[2]. Dedication. ‘Do'n Athair / Seaghan Ó Murchuaghadh / easbog fíor-óirbhídineach / Chorcaighe, / Diadhaire deagh- mhúinte, agus ursa theangaine chaoin-ársaidh na nGaodhal, a toirbhirthear an beag-shaothar so, le mór-urraim agus le lán-bhuidheachas, / a sheirbhíseach shár-úmhail agus / a urraim shár-dhílis, / Domhnald Ó Súilliobhain. / 4. Sráid Chépel, / 20 lá de'n Fhómhar 1822.’

[3]. ‘Searc-leanmhain Chríost. / An Chéud leabhar. / An Chéud Chaibidil / De shearc-leanmhain Chriost, agus de dhímheas bhaosraidh an t-saoghail.’ Beg. “Gidh be leanann meisi, ní shiubhalann sé a ndorchadas,” ar ár ttíarna. Ends (p. 92.5) with chapter 25, is é is móide do rian a mbealach do leasa. ‘Crioch an chéad leabhar. / a bPort-lurga. / Sgriobhtha le Ricard Paor. / an tochtmhadh lá don Abrán, 1851. / Deo gratias et Mariae.’

[p. 85]

93.2. ‘An Dara leabhar. / An Chéud Chaibidil. / De chómhrádh inmhéadhanach.’ Beg. “Tá ríoghacht Dei ionn bhúr measg agaibh,” ar ár dtíghearna. Ends (p. 144.6) with chapter 12, “gur tré anacra nach foláir dhúinn dul asteach go ríoghacht na bhflathas.” ‘Críoch an dara leabhar. / A bPortlurga. / Sgriobhtha le Riocard Paor. / an deichmhadh la don mBallteine, 1851. / Deó gratias et Mariae.’

145.2. ‘An Treas leabhar. / An Cheud Caibidil. / De chómhrádh inmhéadhanach Chríost le anam an fhír-éin.’ Beg. An Deisciobal, “Eisdfead le bríathraibh mo Thíghearna Dia.” Ends (p. 336.11) with chapter 58, tré shlíghe na síthchána go dúithche na soillse síorruídhe. Amen. ‘Deireadh an treas leabhar. / le Riosdard Paor. / Portlurgadh / 1852.’

337.2. ‘An Ceathramhadh leabhar. / An Cheud Chaibidil. / Guth Chríost.’ Beg. “Tagaidh chúghamsa, sibhsi uile air a bhfuil duadh agus tromúalach, agus tabharfad fionnfhúaradh dhíbh.” Ends (p. 412.11) with chapter 18, Dá mbeidh oibreacha Dei sothuigse [sic] aig an reusún ndáona níor bhféidir a rádh go mbeidis miorbhúilleach, dolabhartha. ‘Deire agus críoch leis an leabhar so, Searc-leanmhain Chríost, a bPortlurga sa mbliadhain d'aois ár tTíghearna. 1852. / le RIOCARD PAOR. / Íarim agus aithcim air gach leightheóir Críostamhail do leighfios é a eadarghuídhe do chur chum na Tríonóide ró-naomhtha, maitheamhnas a pheacaidhe uile, agus trócaire do dheanamh air anam an sgriobhnóra. / Baodhachas le Dia, agus le Muire naomhtha.’

413. ‘Clár.’ Ends p. 428.

[429]. [‘An Clár / leathanach’ cancelled.] A chaoimhbhean óg, ná tréig me, / Is tuirseach, dubh atá mo chroídhe, / Fá cheó mo bhronn aig súil leat, / Is doith. Remainder of page, and p. [430] blank.