Catalogue of Irish Manuscripts in UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN

A 35

GRAMMAR

17th and 18th cent. Paper. 16 x 10 cms. Two separate fragments bound together in cover like those of A 30 etc. and marked 'A 35, Gramadach' in gilt on spine. (a) 22 pp. with two paginations, l-[22] and 18-[39], in pencil. First and last two leaves reversed. Scribe: Mícheál Mac Cormaic [O.F.M.], 1772 (pp. (2), 16). (b) 16 pp. with two paginations, 1-[16] and 40-[55], in pencil.

(a)

p.

2. Letter in French to the governor of Forts Royal (?) in the province of Perigord and Angumois signed John Comerford and Macormick. P. 1 blank.

3. 'Ag so Graimear na Gaoidheilge do reir mar do [cu]ireadh an órdughadh accalaiste (. . .) mBrathar nÉirionnach a Lo(bh)án é a mbliadhuin daois Críost 1641' [or—2?]. Beg. Gach nduine le nar mian Gaoidheilge do leaghadh tugadh aire go dithchiollach do na riaghlaca beage so síos. Foll. (p. [16]) by colophon: 'Ar na sgriobha le Miceal mac Cormuic an 27 la do[n cancelled] September annsa mbliadhuin daois Críost 1772'. Cf. P. Mac Aogáin, Graiméir Ghaeilge na mBráthar Mionúr (Baile Átha Cliath 1968) xxiii-xxv.

[16] m. Prayers: (a) Ár nathair ata ar neamh . . . . (b) p. 17. Dia do bheatha Mhuire . . . . (c) p. 17 m. Creidim a nDia .... Numerous corrections.

[18].5. 'Na deigh nathanta ann so'. Part of an Irish catechism. Numerous corrections.

19. Blank.

[22-20] (reversed and inverted). 'The Abreviations commonly usd. in the Irish language'. In double columns.

(b)

1. Fragment of grammar. Beg. acephalous 'An caibidil deighionach dona siolladhuibh'. Do réir mar do níthear oráid dona focluibh. Foll. (p. 1 i) by 'An dara cuid do gramaduigh. An chead chaibidil do codchuibh na horáide'. Breaks off (p. 10 m) with 'An seachtmadh caibidil don nuimhir ~ don chás, et reliqua omitto, ór as mo beanuid siad leis na filidhe iona leamsa etcetera'. Rest of MS blank. Cf. Mac Aogáin, op. cit., xvii etc.