Cnuasach tábhachtach de os cionn 240 de lámhscríbhinní Gaeilge atá i Leabharlann an Choláiste, ceann de na cnuasaigh is tábhachtaí dá bhfuil againn.

Ba í LS 1339 (H 2 18), nó Leabhar Laighean mar is fearr aithne air, príomhchuspóir an tionscnaimh anseo. D'fhoilsigh Scoil an Léinn Cheiltigh eagrán dioplamáideach den lámhscríbhinn seo 1954-83, agus é in eagar ag R. I. Best, Osborn Bergin, M. A. O'Brien, agus Anne O'Sullivan. Bolg an tsoláthair de shaíocht na Gaeilge atá i Leabhar Laighean, nó Leabhar na Nuachongbhála ó cheart, agus thóg sé nach mór iomlán an tarna leath den tarna haois déag chun é a scríobh. Gairmtear 'Leabhar na Nuachongbhíla' de ó bhaile fearainn in aice an tSráidbhaile i gContae Laoise mar a raibh mainistir sa tseanaimsir agus mar ar coimeádadh an leabhar anuas go dtí an seachtú haois déag. Ní heol dúinn ach ainm duine amháin dá lucht scríofa: Aed mac meic Crimthaind.

Tá cnuasach iomlán an Choláiste de lámhscríbhinní leighis na Gaeilge scannta ag ISOS chomh maith. Ocht gcinn ar fhichid acu seo atá ar coimeád sa Choláiste, breis agus an ceathrú cuid de lámhscríbhinní leighis na Gaeilge ar fad.

Is le Bord Choláiste na Tríonóide cóipcheart na n-íomhánna seo, agus is í Roinn na Lámhscribhinní a phléann le cúrsaí cóipchirt: mscripts@tcd.ie