p. 60 p. 60a
p. 60b p. 61
p. 62 p. 63
p. 64 p. 65
p. 66 p. 67
p. 68 f. 68a r
f. 68a v f. 68b r
f. 68b v p. 69
p. 70 p. 71
p. 72