Catalogue of Irish Manuscripts in NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH

3 B 9

AMHRÁIN – FOGHARSCRÍBHINN

18ú haois. Páipéar ; formhór na lch 7.7'' x 6.2.'' 80 lch, uimhrithe anois 1-78, ach 34, 35 bis. Téann sí seo le C 5(a) agus C 38(a), C 49, C 73 (j). Tá a lán de na lgh scaoilte ar fad ; troighin ar chuid díobh, agus caitheamh ar chiumhaiseanna mhórán eile agus téacs caillte dá réir sin. Iarlais lse a bhí i bhfad níos mó is ea a bhfuil anseo. Tá seanuimhriú inléite ar fhormhór na lch ; tá sin tabhartha idir lúibíní anseo. Is feidir staid agus mí-ord na lse a léamh ar chomparáid idir an dá uimhriú :

Nua 1—2 3—4 5—32 33—4 34a—35 35a—52 53—4
Sean 66—7 70—97 126—7 102—19 124—5
Nua 55—6 57—8 59—62 63—6 68—67 69—78
Sean 128—9 154—5 160—3 156—9 206

Tá formhór na lse i bhfogharlitriú, agus tugtar anseo gnáthlitriú na gcéadlínte mar chabhair don léitheoir nuair a mheastar gúr ghá sin. Daniél O Brien (cf. passim) a scríobh an t-iomlán (ach nóta nó dhó). Tá flúirse dátaí aige (a bhformhór curtha síos lá breactha an lgh ar a bhfuilid) ó 29-3-1789 (6m.)go 9-2-1790 (lch 74). Mar log tugtar : " Donoghmore " (2i., 58), " Ratuird (?) " (lch 4, 51, " White Forge Chapel" (76i.).

An ls bhocht fillte i bpáipéar fúlscap agus faoi theannta de dhá stiall chairtchláir.

p.

1 (66). Andrew Mc Curtin. Nee bín do hóran re'm híov [=Ní binn do thorann rem thaoibh]. 8 r. " A. Mc. C. took his lodgings one night with the friars in Quin Abby. One of them kept a close discourse all night so that he prevented Mc Curtin from sleeping . . . The other friar that slept, kept such snoaring . . . that he wrote as follows." " Foircean " ina dhiaidh.

2 (67). E (?) Buee Mc Cruitin. Bo vihid a viov ar reeuil Bhrogan ann [=Ba mithid a mhaoidheamh ar ríoghfhuil Bhreoghain ann]. 2 v.

2 m. Therelach 'n Vaga Mc Mahooni [=Toirdhealbhach An Mhagaidh Mac Mathghamhna]. Insi (?) Fail di vee ni ciél / le linn Chinn do vé ni ree [= 'Insi Fáil do bhí 'na ciall. . .]. 2 r. (?). Lean. nóta : " On seeing an Englishman hang on a hazel boug for misdemeano[urs].,,

2 mm. gana. The devil was sick, the devil a monk would be. 2 l. le haistriú : An Diaval nour veen go clioti, tlá lang founn [=An diabhal nuair bhíonn go cloidhte tláthlag fann]. 1 v.

2 i. "April 10° (?) 1789, Monday noon. Donaghmore."

3 . Cf. lch 67 thíos.

3 m. Andrew Magrath. 'S fada me dooch gan tnooh le thearno [=Is fada mé dubhach gan tnúth le téarnamh]. 4 v.

3 i. " April 14th 1789. Easter (?) —day . . .".

4 . [Sha]yun O Touma. [Gach] sár ar saor go speirool solosynoosoch [=Gach sárfhear saordha spéireamhail solasghnúiseach]. 7 v., v. 7 marg. dext., agus ina dhiaidh : " finis. Ratuird (?) April 24th per D. Brien."

5 (70). [Whereas tháinig indiu dom láthair, agus sin le díoghrais.] an tosach ar iarraidh, toisc lgh a bheith caillte : Ainm an dini moc le Urrili 7 coo an neahig (=Filidhe na Máighe 125.11). 18 l. + 4 v. "An Cangal.''

6 m. " An Acrostic on Do." " March 29º 1789 " (dúch éile ?). [M]onster egregious, blockhead, traytor, knave. 14 + 2 1.

7 (72). Barántas " Le Shean O Touma, aon di freevVreih[iv] feerylihicho na sou . . ." " Counte Ian eeven Luimini le morechourd an da chogi vore lahan . . .". Tos. prós : Ag sho garánn greevo gearchoosach do rin an thahir Shean O Hogaun .i. Agulsoch (cf. Filidhe na Máighe 106). Lean. (7i.) filíocht : Di vree gor yaravig deesh danoroh 'ryeesh din (?) aglis eereanta (?) [= De bhrí gur dhearbhaigh dís danartha (?)]. 3 + 2 v. " An Cangol."

8 (73)m. Shaun Claroch Mac Dónil. Panaid is fievros dian a das na dienti [=Peannaid is fiabhras dian i dteas na dteinte]. 1v. " Fragra Chaun Ua Houmo."

8 i. Shaun O Toumo. A chuisle gan voang di haun tlucht (?) Arth's Évir [=A chuisle gan mheang di sheantsliocht (?) Airt's Éimhir (?)]. 1v.

9 (74). Burdúin (1v. an ceann). Agumsa da mech an cean le'r vourig Homer starr [=Agamsa dá mbeadh an ceann ler mheabhraigh Hóiméar stair]. Ansocht mna go brách na cleech di chiall. 'S dubh an smear o'n ngrean 's is milis ee. Anamsir gortin bo crosto no treahi (?) shin [=In aimsir gortain (?) ba crosta na tréithe sin (?)]. The hungry Spaniard's custom is to dance. Deirchest 'rlocht leiti na n-ooder aurd [=Daorcheist ar lucht léighte na n-úghdar ard]. Réafad do yeirchest o's chum ata (marg. Dext.).

10 (75). gana. [Fro]m grief and lamentation, I find no cessation. 4 v. ( X 8 l., gach re l. i mBéarla agus i nGaeilge).

11 (76)m. gana. My passion is raging decreasing my jollity. 4 v.

12 (77). Owen Sullivan. Mo chaus, mo chee, mo chasno [=Mo chás, mo chaoi, mo cheasna]. 9 v.

15 (80). Seagan O Tuomo. K fada ata cini Scuit le hanoa'r bourt [=Cé fada atá cine Scoit le hanfadh ar buairt]. 6 v. + 6 r. (gach re ceann) + 3 l. ("An Cangol'') + 1 v. (" Epitaph "). " Er vás Ristard Arolth."

17 i. " April 2°, 1789. per Daniel O'Brien."

18 (83). Seagan O Callo. Er lar a cinneay's duirsin do augiv Gaoil [=Ar lár a' cíonádh (?) 'sdursain do fhágaibh Gaedhil]. 1v. " R. Vaus Cheagan Úa Touma.''

18 m. " Tree chourthe yini yonee 1. Urroos, 2 Adaragaul 3 Feenea [=Trí chomhartha dhuine dhonaí .i. Urrús, Eadarghabháil (?), Fínné ]. Tree coura a yini honnee. 1. Faul, 2. Farrih, 3. Mochoree [= . . . shonaí. 1. Feall 2. Faire 3 Mochóirí].

18 m. (cliathánach). Soother of a winter's night. 3v. " The Tobacco Pipe." Ina dhiaidh : "W.D."

19 (84). ''Carolan's Farewell.'' Nach trou mor harlo cleeti mi 's gan cree nam na tapo [ =Nach truagh mar tharla cloidhte me 's gan croí 'nam ná tapa] 2v. (29 l.).

20 (85). gana. No friendly muse my mind to infuse with poetic strains. 2v. " To the same air."

21 i. Burdún. Di hreag an Neil's dimig a bláh [=Do thréig an fhéil' 's d'imigh a bláth]. I V.

22 (87). gana. Three talents to the fair belong. 24 l.

23 (88). " John Connell's Elegy." Nour smneenim 'r haoiv na hEirin [=Nuair smaoinim ar shaoithibh na hÉireann]. 488 l. Nótaí: '' April 3º 1789 " (23 marg. sup.). ''April 6° 1789. Daniel Brien " (32 marg. inf.).

33 (126). Barántas (An chéad líne, le teideal etc. gearrtha chun siúil). gana. Whereas thanig aniuv m lah[er] garaun (?) precoloch [=Whereas tháinig indiu 'm' láthair gearán priaclach (?)].c. 381. "Count . . . etc." " . . . Sheecaun ni Counte reiv rati, Far Sha . . . thagara coosi bochtaun 7 duni da[ ]doch." Roinnt mhaith den téacs doiléir nó doléite. " By Joseph Roberts Land surveyor (?) Kerry " ag a dheireadh.

34 i. " An tAhir (?) Donocha O Hien, chom 'n Thahir Taiyg Vo H . . .". Kein chroth lauran gan chir gan christaul [ =Caoinchruit labhrann gan chíor (?) gan christal (?)]. 4 l., a bhformhór doléite.

34(a) . " John Connels Elegy in Engl[ish]." When the brave Irish chiefs I call to mind. 456 l. ina ví. (35(a) =102). Beagán téacsa gearrtha chun siúil leis an imeall uacht. ar roinnt lch. Le colafan : " Finis.. Per me Daniel O Brien, April 24° (ceartaithe ó 23°) 1789. Raturd. Friday morning. (fair weather)."

51 m. Oidis. " An effective remedy for the jaundice, '' To cure the bite of a mad dog."

52 . [Seán de Hóra (cf. " a cheaghan di Hore '' v.2) agus a Bhean]. As thoorsoch cleeti theemsi láunn di vroan [ =Is tuirseach cloidhte táimsi lán de bhrón]. 7 v. i bhfoirm agallaimh ; v. 7 marg. dext. An teideal gearrtha chun siúil.

53 (124). gana. Ader Cloun gal Mallo 7 Carig na Shoori [=Idir Cluain gheal Meala 7 Carraig na Siúire]. 40 l. " Dialogue between a man and Woman " ; dhátheangach (Béarla ag an gcailín).

54 (125)i. "Seaghan O Toumo cct. Extempore." Avigail Broon adoorth nar veidir shin [= A Aibhigéil Brún adubhairt nárbh fhéidir sin]. 1v. (Bhí lgh 33-4 ina dhiaidh seo ar dtús.)

55 (128). Owen Sullivan. A gcaoldoire chrebhuchluthair nemhdhuill each bhíos. 11 v. Ví 5-11 cliathánach. '' Ar Fhonn Catalien Triall." Dáta ina dhiaidh : '' July 9º 89." Sa ghnáthlitriú.

57 (154). (cliathánach). Padrig Va Garilt. A valsam yas veargo gan yangid, gan ealin [= A bhalsam dheas mhaordha gan ghangaid gan éalaing]. 3 v.

57 i. Burdún. M [o] ghrádh, mo chúlainn mhúinte, ghradhmhar sheimh. I V.

58 (155). (cliathánach). Taigg Va Cruaylioi [=Ó Cruadhlaoich]. Ca bhuill bhur saothar le dha fhichid is caogad. 3 v. (v.1 amháin sa ghnáthlitriú). Ina dhiaidh : " May 16°, 1789 Saturday : Donoghmore." Dearmad ceangail ina dhiaidh seo.

66 i.- 59 (159i.-160). " Aslin Cheaghan Chlarig." Eehi vios a lioi m houn [= Oidhche bhíos ag luighe im shuan]. 6v., v.1 ar 66i.

59 i. "A receipt for the rheumat[ism].''

60 (161). "[Aisli]ng Eoghn ' Mheirin . . Eoghan Va Cárrtha." [. . . a] bheith chiomhchnasta am laba a luidhe a rioir. 12v. Cuid den téacs de ví 1-5 caillte toisc an t-imeall a bheith caite ; v. 6-7 marg. dext.

62 (163). "[O]n Parson Connor's Death having denyd (?) interment in Rath-Cormack by the V[icar ?]." Rejoice ye Melsians at my observations. 4 v.

63 (156). Seaghan O Tuama. A hioi ylan e/r cread an tuirsi [=A shaoi ghlain Éireann, créad an tuirsi]. 6 + I V. " Cangol."

64 (157)m. " Henry Pordom's Argument with the Divil, and their answers (in his deathbed).'' Tharain di countos a draih [= Tarraing do chuntas i dtráth]. 16 r.

66 . Brian O Flatherta. La meighrech da neaghsa leam thean. 4 v., ví 1, 2 sa ghnáthlitriú.

66 (159)i. Cf. supra.

67 . " . . . [M]iss Power by Joseph (?) . . .". [In a] town (?) of high renown there grow a fragrant flower. 6 v. (v. 1d. " . . . the praise of lovely fair Miss Power." v. 6 ar bharr lch 3.

68 . gana. Nor young, nor old, nor black (?) my skin (?). 12 1.

68 m. "An Scoláiri Bocht le Bann na dr[í mó]." [=Go réidh a bhean na dtrí mbó]. 5 r. 1abc doléite ó throighin agus ó chaitheamh.

69 (206). " Female Caution." Ne'er in hymenian rights engage. 26 l. An dáta faoin teideal: "Jan. 31 90."

70 m.(207). "On the Reformation of the Bishop Cloyne." Let the Catholic Church be now arrayed in deep disconsolation. 9 + I V. " Conclusion."

72 m. John Toomy. Noir thagar lum nach ach bart gach breith ar aoibhnis. 5 v., v. 5 marg. dext. le huimhir "6''.

73 (210). Lean. ar aghaidh an 2 v. tosaigh ar iarraidh : v. 3 : A rúinn ghil, is rúin duit tar ann mionadhrunn. 5 + I V. "Cangal."

74 . Andrew Magrath. Cuirfud plaid is cloacín ar mo dhroalínn go sasgir sáumh. 5 v., le haistriú Béarla ar gach ceann ach v. 5. Tos. An august plaid and mantle full ample my wren shall have. Dáta "February 9th 90" tar éis an teidil.

75 i I ndúch agus i bpeannaireacht eile : "Remember him who gave this gift to you (?) in future time when distance . . .".

76 . "Sheeli ni Yiero." Alone as I walked on a fair summer's morning. 2 v. le f.c. do v. 3 : " 3. Amaz'd."

76 i. Nóta "1790 White Forge Chapel."

77 . "Love of money is the root of all evil." The avaricious man, no bounds can hold. 42 l.

78 i. Burdún. Do [mhe]arigh (?) a ttagaisg gach amaid, bid mightheolach. I V.