Catalogue of Irish Manuscripts in NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH

C 22

LS LE hAMHLAOIMH Ó SUILLEABHÁIN

19ú haois. Páipéar. 7.4" x 6.1." 86 lch, ríofa 3-88, mar go bhfuil duilleog gearrtha chun siúil ón tosach. Tá scríbhneoireacht ar chul an chlúdaigh. Amhlaoibh Ó Súilleabháin a scríobh an t-iomlán agus tá dáta cruinn 17-12-1812 le Soi. Ar na lgh ar chló amháin atá an fhilíocht scríofa ó lch 46 amach. Clúdach de pháipéar donn ; " Vol. 7 of H. O Sullivan's Irish Books " agus figiúirí agus scribleáil eile ar an gclúdach lasmuigh. Uimhir sraithe agus preasa greamaithe de.

1. (clúdach). gana. La aoibhinn breagh air lorg mo ghradh. 3 v. Ceartúcháin déanta idir na línte. Lgh 1-2 gearrtha chun siúil.

3. Bíodh de Chomhrac Fer Diadh. Lean. ar aghaidh : Carbad dergór cumhdach dha fher dég d'edach. Stad. 7 1. 4 : da mbiadh badh sia ina sin ag aga. An chuid eile den lch bán.

8. " Soisgeal air Pais ár dTirna . . ." Machnamh ag tos. Is fír, a Dhia fhergach is fir ! Formhór lgh 9 bán.

10. Machnaimh do 3 lá. " 1 la don Creideamh " Tos. 1. Ta gach a muinen an creidem bunughasaighthe air udarás.

12i.-15. Bán.

16. Ogan Ruadh. Osna go buan i gcuas na scil so, a Rí. 15 + 1 v.

18m.-20. Bán.

21. " Aisling Edhmoind do bhFall." Thainedh bé cnesda am leba air luighed araír. 10 v.

23. Donca O Dala. Fiodhba crína cnamha mo colna. 5 r.

24. idem. Cuimhnedh ar an gcrois gac Ia. 6 r. " Naomhsmuine."

26. " Barantas an Hata le hEogain O Suilabhain." Tos. prós : Ag so ordugha fuineamhuil feidhmlaidir, fiocmhar foirtil fioraracta. Lean. A éigse is suaga Sleibhe Luachra / eistig linne seal. 16 v. Malairt ábhair ar lch 28, ach an Barántas ar lean, lch 29, le treoir.

28. Donal O Brian. Nifheder ca bhfuil Siria 0 crichibh Apocrenia. Ar mhíghléas. 30m.-45. Bán.

46. gana. Genair Patraic i Nemthur. 34 r. Colafan : " Finit le Amhlaibh O Suilabhain 1812 " (58i.).

60. gana. Ni chair Brighid hhuadhach bhioth. 52 r. " larna ghrafadh le A. O S. ' san 17 deg don Iobha mí don Bhelainn 1812" (80i.).

81. Luibhleabhrán i dírí theanga. " Of Herbs." Tos. Verbena officialis. Vervain. Luibh na nGrás. " Weeds in order as to frequency" (81i.) : Tos. Carduus lanceolatus. Fothanan garbh. Spearthistle.

83-85. Bán. Ach duilleog bheag greamaithe do 85 ar a bhfuil" fragment of poem called Battle of Gadhra written in hand of Wm. Halliday " (E. 0 C. i bpeann luaidhe). Ní raibh an laoch fraochda Conán. 2½ r.

86-88. Cuntaisíocht etc. e.g. " Thomas Walsh Cr. of H. OS." Liosta de " Shaorchlanna " (86 síos suas). Giota de 87-88 gearrtha chun siúil.