Catalogue of Irish Manuscripts in NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAYNOOTH

C 112 (d)

CLEITÍ GÉ

Ocht lch fichead (12" x 7.8") uimhrithe 1-28 le peann luaidhe dearg. Na duilleoga gan cheangal, ach iad go léir ach dhá cheann ina gcúplaí. Ón 17ú haois iad. Tuileagna Ó Maolchonaire a scríobh iad in Oxford (cf. lch 1). Dáta 4-8-1673 lch 9. Tá na lgh ar mhí-ord anois (cf thíos).

1 . "Sliocht Saltrach Caisil fo. 75 ama sgriobadh as Saltur na Ráth a nOxford a Sacsuibh le Tuileagna O Maolchonaire maille cead agus ughdarás." Ginealaigh. Tos. Hibernia. insula inter duos filios. Stad. (4i.) ag tosach "Craobh Coibhneasa Fear Moighe" f.c. " Flaithbeartach." (Cf. Celtica v, 75 §75 a 17).

2 . Feidhlimid mac Criomhthain. In matra. 4 r. An scéilín a ghabhann leis ina dhiaidh. "O Leabhar na nIarladh a nOxford fo. 9."

5 m. gana. Fríthe gach dá chomhadhais. 2 r. "fo. 10."

5 i. gana. A ula Choluim Chille. 3 r. "fo. 134." (As Laud 615).

6 - 7 . Bán.

8 . Ginealaigh as "fo. 77," "fo. 106" (de Laud 610).

9 . Clár de Laud 615, "Leabhur Choluim Chille naomhth' in Oxford. 4º Aug. 1673." Tos. C.C. Na sir fhios do shaoghail shuaill, fo. 5.M'aonuran dam sa sliabh. ibid. Stad. Tiocfaidh aimsir, a Brenuinn . . . 134 (14i.). Beagán téacs ailléite ( e.g. Gleann ghairge. 3 r.).

15 . Clár de Laud 610 ("Rawl. 502," tré dhearmad i bpeann luaidhe). Tos. Blodh do Bheatha Sheanain. . . fo. 1. Liodain S. Senain a nGaoidhilg. fo. 5. Téitear ó 18i. go lch 27 agus críochnaítear an Clár ar bharr lgh 28 (duilleoga ar mhíghléas faoi deara seo).

25 - 26 , 19 - 24 . Colafain etc. as Laud 610 (cf. Celtica vi 136 et seqq.). An duilleog 25-26 bán ach "Comortus re Riocard Mac Giobun" ar bharr lgh 26. Lch 19: Tos. Orait andso do Sighraidh mac Seaain mhic Torna mic Maoilin=ib. (vi). Lean. (xxxiv), (lxvii). Lch 20 bán. Ar lch 21 leantar de na colafain: A ccaislen Ratha in Photaire sgriobhthar an chuidse=ib. (x). Lean. (xxxiii) (Teideal ina dhiaidh as fo. 34), (xxxv), (xxxvi) —Na focail deiridh inléite anseo: "leis an uasalfheil faris uaisle, 7 lucht leanamhna," (xlii), (xliv), (xlvi), (l), (li), (lii), (lxx), (lxvi), (lxxxiii), (xciii)—Críoch. "madh cead le Día," (xciv), (xcviii).

24 . Bán.