Catalogue of Irish Manuscripts in Mount Melleray Abbey Co. Waterford

MS 10

LÁMH-LEABHAR AN CHRÍOSTAIDHE DHÍOGRAISIGH

[p. 86]

19th cent. Paper. 15 × 9 cm. Number of pages uncertain: text occupies pp. 250 ([xii] + 239, scribal pagination skipping 66) with remainder blank; pagination as given in `Clár' (pp. [i-iii]) does not correspond to actual pagination. Scribe: Micheal Ó hOrgáin (pp. [xi], [xii], 238), 1822 (pp. [xii], 238), `as aon do leabhraibh chSeáin Ui Dhreada' (p. [xii]).

Binding and collation uncertain. 24-9 lines; catchwords; running titles. Minor staining passim.

p.

[i]. `An Clár.' Ends p. [iii].

[iv]. `Teagusg air an Aifrionn'; `Air an bhfaoisidín genearálta' ([x]).

[xi]. `Air an Aifrionn.' Éisd Aifrionn an Domhnuig go dil. 3 qq. `Iar na scríobhadh le Micheal Ó hOrgáin go ndeárrnadh Dia díon do air feadh a bheatha agus tar éis a bháis go ndeárrna an tAthair suaimhnios néamhdha go bráth dá anam. / Amen.'

[xii]. Title-page. `Lamh-leabhar / an / Chríosduighe dhíoguisigh [sic] / Iar na sgríobhadh le Micheal Ó hOrgáin / Micheal / 1822 / As aon do leabhraibh chSeáin Ui Dhreada Snoigeadóir Cloiche an tan sin.'

[xii].12. Dar do láimh a leabhair bháin. 1 q.

1. `Laoithe saoire air nathrúghadh'; `Laethe troisce air nathrúghadh' (1.6); `Laethe troisge air fheóil' (1.x); `Aimsir an phósda' (2.6); `Riaghlacha Riachtanach do'n Chriostuidhe' (2.13).

5.2. `An teagusc Críosduighe / Oráid an Tiarna'; `An beanchadh ainglídhe' (5.11); `Cré na napstol' (5.17); `Na deich naitheanta' (6.11); `Na seacht sácrameinteadha' (6.y); `Na trí subháilceadha sonnracha' (7.5); `Na ceithre subháilceadha cairdionálta' (7.7); `Dá thora dhéag an Spioraid Naoimh' (7.9); `Seacht ttabharthuis an Spioraid Naoimh' (7.14); `Dá aíthne carthanachta' (7.17); `Aitheanta na heagluise' (8.2); `Neithe riachtanach do'n pheacach air ndéanamh aithrighe dho' (8.15); `Ceithre peacadha ag uaill cum flaithis ag iarruidh díoghaltais' (8.y); `Naoi slíghthe re bheith cionntach a bpeacadh dhuine oile' (9.5); `Trí hárdoibreacha maithe' (9.11); `Trí cómhairleacha ainglídhe' (9.14); `Na ceithre neithe

[p. 87]

déighionacha re cuimhne' (9.x); `Úrnuighthe is ionnraite re múscladh do chodladh' (10.18); `Ag eirghe dhuit' (11.5); `Re teacht as do leabuidh' (11.11); `Red éudúghadh dhuit' (11.16); `Iar néudughadh dhuit' (12.2); `Re níghe do lámha' (12.6); `Re níghe do bhéil' (12.11); `Re níghe do shúl' (12.17); `An beanúghadh' (13.2).

14.7. `Tiomna an anama. is indéunta do gach deagh-chríosduighe gach aon lá'; `Úrnaighthe na maidne' (15.5); `Úrnuighthe nóine' (21.y); `Úrnuighthe an Domhnuigh' (30.5); `Úrnuighthe an Luain' (32.7); `Úrnuighthe na Máirte' (35.10); `Urnuighthe na Céadaoineach' (38); `Úrnuighthe an Diardaoin' (40.17); `Úrnuighthe na hAoine' (42.23); `Úrnuighthe an tSathruinn' (46.9).

49.x. `Gníomh rócháibheach [sic] cómhbhrúghadh róoireamhnach re doilbhios croidhe do corrúghadh an ár nanamonna tré scanail do thabhair [sic] do Dhia uilechómhachtach agus run diongamhálta gan coiriúghadh an aghuidh ní bhus mó'; `Íodhbairt do Dhia uilechomhachtach is éidir do dhéunadh gach maidion et gach tráthnóna' (52.x); `Geárrliodáin ár Slánuightheóra' (57); `Geárrliodáin ár Maighdinne beannuighthe' (61.16).

65.5. `Craobhscaoile air na naomhórnáidibh agos air na deasghnáthaibh cleachtar timpchioll iodhbhair [sic] an Aifrinn is rómhaith re teagusc catoilice. et daoine oile'; `Na héuduige re'n éuduighthar an Sagart an aimsir an Aifrinn' (68.7); `Na dathana cleachtar 'san eaglais mar órnáidibh' (72.2); `Teagusc re Aifrionn d'éisdiocht' (74.16); `Úrnuighthe roimhe Aifrionn' (76.8); `Úrnuighthe an amm Aifrinn' [running title] (80.x).

95.y. `Teagusc chum faoisidín'; `Úrnaighthe re'n aithris go minic roimh faoisidín' (98.x); `Clár do bheir cóngnamh d'ár meamhair an tan is mian linn sin féin d'ollmhúghadh chum faoisidín' (99.11); `Foirm faoisidín do'n dream le nar gnáth a dhéunadh go minic' (106.x); `Teagusc' (108.y).

112. `Teagusg ris an ccorp naomhtha do ghlacadh mar is cubhaidh'; `Iomchar an chuirp ag glacadh na sácrameinte beannuighthe' (113.19); `Úrnuighthe ria caithiomh na sácrameinte beannuighthe' (114.17); `Ponnca ollamh re smuaine' (121.2); `Úrnaighthe iar ccumaoin' [running title] (121.22); `Teagusc iar ccumaoin do ghlaca' (125.22).

[p. 88]

126.y. `Seacht psalma na haithrighe'; `An seisiodh sailm' (127.5); `Sailm 31. Beati quorum' (127.y); `Sailm 37. Domine ne in furore' (129.3); `Sailm. 50' (130.y); `Sailm. 101. Domine exaudi' (132.12); `Sailm 129. De profundis. &c' (134.18); `Salm 142. Domine exaudi' (135.8).

136.16. `Liodáin na naomh'; `Úrnaighthe chrábhadh / Úrnaighthe is ionnráidhte (iar liodain na naomh) do réir aisdrighthe et ócáide na haimsire' (145); `Úrnaighthe crábhadh air na ndeunamh do'n ridire Tomás Ó Mórdha. an tan do bhí iona bhrágha 'san Tór' (161.3).

163.9. `Gníomhartha grádh do Dhia'; `Gníomhartha grádh d'ár ccómharsain' (164.10); `Gníomhartha dóthchais' (165.7); `Gníomhartha creidimh' (165.z); `Gníomh aithríghe nó chómhmbrúghadh' (166.20).

167.13. `Úrnaighthe crábhadh'; `Teagusc et úrnuighe do dhaoine teinne' (171.21); `Liodáin na ndaoine teinne' (176.12); `Liodáin na marbh' (184.10); `Sailm a mbuaidhreadh' (194.21); `Ortha is ionnráidhte gach aon lá an aimsir ínghreama' (196.7); `Úrnaighthe ban re naoighein' (197).

199.12. `Saltair Íosa'; `Saltair Mhuire' (217.18); `Úrnuighthe naomh Bríghid is ionnraidhte an onóir naomhchréuchta ár Slánuightheóra róbheanuighthe' (228). Foll. (p. 238.16) by colophon: `Iar na scríobha le Micheal Ó hOrgáin an cuigmhadh lá fithiod do'n Mhí dá ngoirthear August. An tan fá haois do'n Tiarna Míle ocht ccéud. et dá bhliaghuin fithiod 1822 / Agos sirim guidhe an léaghthóra, gidh bé beó nó marbh damh. / Crioc.'

239. `An chéad nidh chialluigheas an Coisreacthan....' Ends with page. Remainder blank.