The Book of the O'Conor Don

[f. 23r] [. . .]idh. ré tnúdh slóigh mbeannórtha mbreagh. do neammórtha glóir ghaoideal
[. . .]giallaigh. roinnid í ar néag a nathar. tréad do bhí gan bháoghlachadh
[. . .]n, conuill is, criomthainn. min moighe bleidhedh dhuinn bhredh. sein fhear[.]nn thoighe tailltean
[. . .]do cairbre, deanna, is deogan. tugadh rílearga an taoíbh túaidh. on chaoír dileanda daghshlúaigh
[. . .]gnuigh dhíobh. do chloinn úaibhrigh an airdríogh. nár shamhuil do sáorchloinn neill. ger tamhuin áoncroinn íaidséin
[. . ]ll na naoí nglas. conall gulban gríobh amhnus. na meic oile gidh íad ann. síad rer oile nír bhionann
[. . .] mhic eathach. eogan s conall ceirtbreatach. meic ríogh na realtoinchneas réidh. éantoirrcheas más fíor íaidséin
[. . .]da leanam a ló a mbertha. do rala rún búaidertha. fan sáorchloinn go méid meanma. da geig áoncroinn fhíneamhna
Amhlaidh fríoth gach duine dhíobh. deis a ttuismigh túar eissíodh. ceann a leathg[. .]illeadh n[. .] laimh. an dream dreachnúaigheal dhíoghair
Dala chloinne neill nertmhair. conaill s eoghan oirbertaig. gan goimh glia[. .] gan rún ccogaidh. o shoin riamh ní rabhadair
Do bí a síol ó sin ale. ag leanmhuin luirg na deisi. lán dfhormad riam [r]e roile. f[. . .] ccollbhog cconaire
Creach sa creich is goin san ghoin. síol conuill cinél eoghain. mór ndíoth do fionnmaoi[. . .]. do bhíoth diomlaoíd eattorra
Seal fada a ccomtrom cogaidh. fa chlár teamrach tarrodair. siol da churadh clair ealga. pudar dháibh a ndhíbhearga
Gach ré seal déis ar oile. a cceannus chlair iúgaine. do bhí cnúas na ccráobh ttoraidh. anúas go háodh athlamhuin
Sgaoilid síol eogain ag áodh. tarla dhóibh día do mhíogháol. cuirid feine ac[.]er[t] ar ccúl. nert a chéile do chlaochlúdh
Clann tshuibhne ór shín a rabhaidh. ag áodh oirderc athlamhuin. do chódar san ó chloinn neill. ó[. . .]raidh nar thuill toibhéim
Do ceangladur síol suibhne. dá éis so ar séan ccomairle. báigh re siol [no saor above] mhacraidh shíol ccuinn. a tt[. . .]mair conuill
A mbreath féin ó tuinn go tuinn. tug ríoghraidh chinél cconuill. don crich réid ttáobleatha[. . .]. [. . .] saoírbreataigh suibhne
Síol suíbhne ón ló sin ale. nír leigsiod sealbh na ríghe. olc báidh do eirigh orthaibh. ar lai[. . .]
Do thaibhgidís sil suibhne. ó shoin dár ccloinn conuillne. ar fedh an chlair fhéaraird fhinn. coir as gach eanaird déirinn
No gur chuirsiod síol suíbhne. fúthaibh dár bfuil conuillne. slata reidhe craoí cóbthaigh. do bhaoí eire ag eóganachaibh
Ón lá soin gus an lá aniogh. atá ós gasruidh gaoídheal. búaidh gac áonchuinne um íath floinn. ag tríath cáomhchloinne conuill
Do shíol tshuíbhne go núa anois. daicme conuill chlair bernois. tanuig lámh connmhála a ccert. fa chlár tonnmalla an túaiscert
Eogan óg mac mic suíbhne. sgíath choimde chúain mhodhuirne. sás fichthe chogaidh ó ccuinn. drithle a cogail o cconuill
Maígre séanta a sruth fhinne. lá gréine a ndíaigh dílinne. gnúis mórdha as céimleasg a ccath. ein[f below]leasg órtha na nulltach
Ursa chatha chlann ndalaigh. fer fúaslaicte a nandálaidh. séd búaidhe chaoímhfhine ó ccuinn. aodhaire chuaine conaill
Ag síol cconuill na ccolg dte. an géin mhairfeas mac suibhne. lúagh glíadh búdh eattarbach dfior. fa íath ngeagábhlach ngaoideal
Ni rabhadur riam roimhe. síol conuill chlair iúgaine. uair búdh nertmaire ina anois. ó sdúaigh bhreacmhuighe bearnais
Re linn eogain an airm chuirr. ni fuighe rí clann cconuill. triath lé ccuirfidter na ceann. a níath fhuithnigheal eireann
Cláonter fiodh re fás a gheag. do berar le mac mairgrég. geill gach eóganaigh ré a ais. go féin mbeóghonaigh mbearnais
Muna tigthi da dtaoíbh féin. le riograidh sleachda saoírneill. [blank]
Mar sin do tóghladh an traoí. cathair búadha an brúaigh ghégnaoi. learga mhúr náolta do bferr. gáolta do thnúdh na timcell
Gluaisios[no dear above] leis líon a thionóil. an rí oirderc ó Áighmionóin. go slúaghaibh grég do ghabháil. tréd dob úamhan diomghabháil
Ár núaidhe timchiol na traoí. da ccuirthi a ccionn gac eanlaoí. damhsaibh ceachdardha an dá chath. gasraidh nertcalma nárach
.X. mbliadhna gibe ré a chois. do bhí an traoí trúagh an forbhas. búain di dhob anobair dfior. nár gabhadair í ar eigion
Da mbeith siad ó sin anall. líon a ttinóil na tiomchall. ní dáigh go ngeabhdais gregaigh. an ráith ngeag[g below]lais ngairéduigh
Daoíne astoig da ttabairt dáibh. tarla dhi día do diombáigh. a ttrath fillti don fhoghail. sgan cách impe ag anamuin
Muna lingthi da lár féin. múr cuanna na gcladh soilléir. nír gar dhóibh toghail na traoí. slóigh an domain aderthaoí
Timcheal cheannuis chláir lughaidh. tarla don fhéin eóghanaigh. cúis a macasámhla soin. na slata ábhla a heamhoin
Cuid díbh féin gur fill orthaibh. críoch bredh do bhí ag eóganachaibh. gan rún troda gan triall náigh. gan oba glíadh na a gabáil
Fir eireann ó mhuir go muir. da ccuirdís ar chloinn eogain. clann tshuibhne féin ga bfoghail. doilge don fhéin eóganaigh
Olc an gaol do shiol suibhne. tabach fodla férguirme. a láimh aicme neill náruigh. do maicne réidh rioghdhálaigh
Síol suíbhne síol narach neill. da choill fhíneamhna a héanfreim. cna áonmhogail óir ós fiodh. do caomhnadair glóir ghaoideal
[f. 23v] Ionann fuil dáibh aderar. ionann géaga geinealaigh. ionann[. . .]
Da bfeachdaoís nír bfhearr a ccert. ar thoraigh thall san túaiscert. ogb[. . .]
Nó ar craobrúaidh chloinne rosa. no ar charruicc bfinn bfergusa. fuinn úra na ngealfhun[. . .]
Ni foigsi conn na ccéad ccath. ní neasa niall mac eathach. ni mó as goire gaoideal glan. daoinf[. . .]
Créd do bhacfadh deogan óg. ar lorg shil neill anallód. búain ghiall do bhraointhealchaibh bredh. aoínteanchair g[. . .]
Tighthe falma um cruachain cuinn. do ghúais airdrigh chlann gconuill. ar mac suibhne as cóir a chion. sna bruighne um bhoin da mb[. .]