NEXT

KBR (LEABHARLANN RÍOGA na BEILGE)

MS 2324-40
MS 2542-43
MS 2569-72
MS 4190-4200
MS 4639
MS 5057-59
MS 5095-96
MS 5100-04
MS 5301-20
MS 6131-33
MS 7658-61
MS 7672-74
MS 20978-79
CARTLANN na nÍOSÁNACH ÉIREANNACH

LS IL 2
LS IL 3
LEABHARLANN NÀISEANTA na H-ALBA:

Adv. LS 73.2.2

Adv. LS 73.1.22

Adv. LS 73.1.10

Adv. LS 73.2.1

LS 14850

LS 14881

LS 14966

LS 29901
CLÁISTE na TRÍONÓIDE

MS 1336 (The Seanchus Mór)
MS 1337
SEILBH PHRÍOMHÁIDEACH

Avicenna Fragment
ACADAMH RÍOGA na hÉIREANN

LS 23 M 25
LS 23 M 26
LS 23 M 27
LS 23 M 28
LS 23 M 29
LS 23 M 30
LS 23 M 31
LS 23 M 32
LS 23 M 33
LS 23 M 34
LS 23 D 2
LS 24 L 6
ÓSTAÍ an RÍ

LS 9
LS 20
LS 24
LS 26
LS 28
LS 29
LS 40
LS 41
OLLSCOIL CHATHAIR BHAILE ÁTHA CLIATH:

LS II
LS IV
LEABHARLANN AN ARDEASPAIG MARSH

LS Z 3.1.13
Bleed-Through Database *Updated*
LEABHARLANN NÁISIÚNTA na hÉIREANN

LS G 14
LS G 17
LS G 27
LS G 34
LS G 49
LS G 113
LS G 114
LS G 117
LS G 129
LS G 168
LS G 201
LS G 448
LS G 455
LS G 459
LS G 466
LS G 1304
COLÁISTE na RINNE

CNR_LS_3
CHATSWORTH

Leabhar Leasa Móir
COLÁISTE na hOLLSCOILE, CORCAIGH:

LS 1

LS 3 (Cín Lae Uí Mhealláin)