RÉAMHRÁ

Tionscnamh de chuid Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, is ea Meamram Páipéar Ríomhaire (ISOS).

Tá an tionscnamh seo á mhaoiniú ag Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath.

Is é is cuspóir don tionscnamh íomhánna ríomhaire ar ardchaighdeán a chur ar fáil do scoláirí agus don bpobal i gcoitinne tré mheán an Ghréasáin Domhanda.

Cuirfidh an áis leictreonach seo cuid tábhachtach d’oidhreacht na hÉireann fé bhráid an tsaoil ar slí nár ceapadh go dtí seo. Ina theannta sin, cuirfidh fáil a bheith ar na híomhánna seo le caomhnú na lámhscríbhinní luachmhara ó ná beidh oiread sin glaoch a thuilleadh ar na bunfhoinsí féin.


CONAS TEACHT AR na hÍOMHANNA

Tá dhá chineál íomhá ar fáil:

AR AGHAIDH