STAIR

Seoladh tionscnamh Meamram Páipéar Ríomhaire sa mbliain 1999. Ba é Phádraig Uí Mhacháin a stiúraigh go dtí 2012 agus ó shin bhí sé fé stiúir Anne Marie O'Brien. Tionscnamh comhpháirtíochta a bhí ann sna blianta luaithe idir an Institiúid Ard-Léinn agus Scoil na Ríomhaireachta in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Chomh maith le cuid den mhaoiniú a sholáthar, chuir an Ollscoil (fé mhaoirseoireacht an Ollaimh Alan Smeaton) saineolas teicniúil ar fáil maidir le próiseáil agus stóras digiteach.

Chabhraigh Comhairle Oidhreachta na hÉireann linn chomh maith maidir le cúnamh maoinithe de.

I gcaitheamh na mblianta ba mhór an tairbhe dhúinn cúnamh agus saineolas na ndaoine a d’oibrigh ar dhigitiú agus ar phróiseáil na n-íomhánna de lámhscríbhinní na Gaeilge: Catherine Moran, Criostaí Mac Íomhaire, Evan Lloyd, Colin Dunn, Máire Casey, Georgina Gaughan, David Cooper, John O'Brien.

Ón mbliain 2004 i leith, tionscnamh de chuid Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath amháin is ea MPR/ISOS.

AR AGHAIDH