FÓGRA CÓIPCHIRT

Is leo siúd a luaitear ag bun gach íomhá cóipcheart na n-íomhánna sin agus Irish Script on Screen. Leo cearta sealúchais intleachtúil de gach aon tsórt orthu chomh maith. Níl sé ceadaithe leas a bhaint as na híomhánna ach i gcomhair staidéir phríomháidigh amháin, agus níl sé ceadaithe iad a chóipeáil trí aon mheán ná in aon fhoirm - bíodh sin leictreonach nó i modh éigin eile - gan cead a fháil ar dtús uatha sin gur leo an cóipcheart.

Is le Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath an cóipcheart agus na cearta sealúchais intleachtúil go léir ar an téacs. Leas ar bith a bhaintear as an téacs ba cheart é a admháil agus a chur in iúl go cuí.

Fearaimid fáilte romhat go leathanaigh ghréasáin ISOS.

AR AGHAIDH

Irish Script on Screen

Anne Marie O'Brien
Scoil an Léinn Cheiltigh,
Institúid Ard Léinn Bhaile Átha Cliath,
10, Bóthar Burlington,
Baile Átha Cliath 4.
ÉIRE.